Substituent, (av substituere), atom eller atomgruppe som gjennom en substitusjonsreaksjon har fått sin plass i et molekyl. Viktige substituenter er hydroksyl (–OH), nitrogruppen (–NO2), aminogruppen (–NH2) og halogenatomer.