Anisoler, (av anis), fellesbetegnelse for organiske forbindelser som er etere av en fenol og metanol. Den enkleste av disse kalles bare anisol og har formelen C6H5OCH3. Mange anisoler har samtidig annen kjemisk karakter, f.eks. anisaldehyd, anissyre og vanillin.