Kekuléstruktur, en formell representasjon av elektronstrukturen til et aromatisk molekyl (f.eks. benzen) med alternerende enkelt- og dobbeltbindinger. Det vil foreligge flere ekvivalente representasjoner for et molekyl. I virkeligheten er bindingsmønsteret et gjennomsnitt av disse, og elektronene er delokaliserte. Se benzen, figur.