Aromat er i kjemien en forkortelse for en aromatisk forbindelse.