Anilider, fellesnavn på forbindelser avledet av anilin eller substituerte aniliner ved at et hydrogenatom i aminogruppen erstattes med en acylgruppe (syreradikal). Et anilid er derfor prinsipielt et syreamid. Eks.: acetanilid (antifebrin), C6H5NHCOCH3, som er eddiksyrens anilid.