Forkulling, karbonisering. Spalting av organiske stoffer ved oppvarming, særlig uten lufttilførsel. Flyktige forbindelser avgis, mens rent karbon eller mørke, karbonrike forbindelser blir tilbake. For enkelte stoffers vedkommende kan en svak forkulling inntre allerede under 100 °C. Langsomme forkullingsprosesser er i naturen årsak til dannelsen av torv, brunkull og steinkull. I industrien spiller forkullingsprosesser en stor rolle, men foregår her ved høyere temperatur og derfor hurtig (tørrdestillasjon). Se koks, trekull, gass, destillasjon.