Ring er en måte atomer ofte er koblet sammen på i molekyler i organisk kjemi. Se sykliske forbindelser.