Kjemisk reaksjonsdynamikk, den gren av kjemien som beskriver atomenes bevegelser i løpet av en reaksjon. Ved hjelp av målemetoder innen femtokjemi er det mulig å studere reaksjonsdynamikk i stor detalj. Det er nyttig å sammenligne måleresultater med simulering av reaksjonsforløpet gjort ved hjelp av kvantekjemiske beregninger.