Inversjon brukes i kjemi om overføring av et kiralt (og optisk aktivt) molekyl til dets speilbildeform (stereokjemi) eller overføring av et slikt molekyl til et annet med motsatt konfigurasjon. Den siste prosessen kalles ofte Waldens omleiring og er resultatet av en nukleofil substitusjon. (Vist av C. Ingold og E. D. Hughes.)