Gult regn, betegnelse på en type svært giftige kjemiske forbindelser som ble benyttet i krigføringen i Laos og Kampuchea i 1970-årene. Giften ble sprøytet fra fly, derav navnet. De aktuelle kjemiske forbindelsene kalles trichothecener. Som krigsvåpen fremstilles trichothecenene syntetisk. I naturen dannes de av muggsopper av slekten Fusarium som finnes bl.a. på enkelte kornslag.