Dioktylftalater, symbol DOP, oljeaktige estere av ftalsyre som er meget brukt som mykningsmidler for forskjellige typer plast og lakker. Benyttes i særlig grad sammen med polyvinylklorid, PVC, for å gjøre plasten mykere. Teknisk fremstilt av ftalsyreanhydrid og 2-etylheksanol. Betegnelsen omfatter i praksis både di(n-oktyl)ftalat og di(2-etylheksyl)ftalat.