Acetaler, stoffer som dannes av aldehyder og alkoholer. De enkle acetalene er ofte væsker med behagelig lukt og brukes noe som løsemidler. Generell kjemisk formel for acetaler kan skrives R·CH(ORʹ)2. Formaldehydets acetal med metanol kalles metylal og har formelen CH2(OCH3)2. Se acetal.