Syretall, mål for mengden av frie fettsyrer i fett, angis gjerne som antall milligram (mg) kaliumhydroksid som medgår til å nøytralisere frie syrer i 1 g fett. Syretallet kan variere sterkt med kvaliteten for én og samme olje eller fettart. Forsåpningstallet for fett er det tall som angir hvor mange mg kaliumhydroksid som kreves for å forsåpe estere og nøytralisere fri syrer i 1 g. For olivenolje f.eks. ligger forsåpningstallet i området 188–196.