Aminoalkoholer er forbindelser som samtidig er et amin og en alkohol, f.eks. aminoetanol, H2NCH2CH2OH. Denne forbindelsen kalles kolamin og har fysiologisk betydning fordi den er en del av kefalinene. En annen viktig aminoalkohol er cholin, HOCH2CH2N(CH3)3+OH, som deltar i stoffskiftet og inngår i lecitinene. Teknisk viktig er forbindelsen trietanolamin, (HOCH2CH2)3N, som er et eksempel på en tertiær aminoalkohol, det vil si at her er tre alkoholgrupper knyttet til samme nitrogenatom.