Amyl er en enverdig atomgruppe som har kjemisk formel C5H11.