Antracenolje er en olje som brukes som råstoff for utvinning av antracen, og i treimpregneringsmidler. Antracenolje er en fraksjon fra steinkulltjære som koker over temperaturområdet 270–360 °C.