Dissousgass, acetylen løst i aceton under trykk (15 atm) og løsningen oppsugd i porøse stoffer (kiselgur eller asbest), som er anbrakt i stålflasker. Et volum aceton oppløser ca. 100 volum acetylen. Dissousgass kan på denne måte farefritt transporteres og brukes til belysning (f.eks. lysbøyer), til sveising osv. Acetylen selv kan ikke sendes da den i komprimert tilstand og enda mer i flytende tilstand er meget eksplosjonsfarlig.