Amino- er en forstavelse som viser at et stoff inneholder aminer eller har med aminer å gjøre.