Tretjære, gul til brunsvart organisk væske som består av bl.a. terpener, fenoler, harpikser og bek. Fås ved tørrdestillasjon av trevirke (milebrenning) og er et biprodukt ved produksjon av trekull. Tretjære var tidligere et viktig handelsprodukt fra skogsbygdene her til lands. Den fineste tjæren får man av gamle tyrirøtter. Løvtrevirke er i dag det viktigste råstoff for trekull og tretjære. Tretjære brukes som impregneringsmiddel for treverk.