Spinnmerking, metode til merking av molekyler ved hjelp av frie radikaler. Særlig nitrosylradikaler (organiske molekyler karakterisert ved en NO-radikalgruppe) kan bindes til biomolekyler og cellemembraner med radikalegenskapene intakt. Ved hjelp av elektronspinnresonans kan man studere egenskaper hos spinnmerkede systemer.