Alkoholyse, kjemisk reaksjon hvor en alkohol spiller samme rolle som vann i en hydrolyse. Esteren etylacetat kan f.eks. reagere med alkoholen metanol etter denne ligningen: CH3COOC2H5 + CH3OH → CH3COOCH3 + C2H5OH. Det dannes altså en ny ester, metylacetat, og en ny alkohol, etanol. Prosessen kalles i dette tilfellet ofte en omestring og katalyseres bl.a. av syrer. Mange organiske forbindelser kan gå gjennom en alkoholyse, f.eks. sammensatte karbohydrater.