Depsider, organiske forbindelser som inngår i flere av de viktigste garvestoffene, f.eks. tannin, og i stoffer som finnes i forskjellige lavarter. Kjemisk er depsidene dannet av aromatiske hydroksysyrer (f.eks. gallussyre) ved at to eller flere av dem er forestret innbyrdes. Vi får di-, tri- og tetradepsider etter antallet av syremolekyler som er knyttet sammen.