Alkoholater, alkoksider, metallforbindelser av alkoholer. De kan dannes ved innvirkning av et reaktivt metall på alkoholen. Av f.eks. natrium og etanol fås natriumetylat, C2H5ONa. Alkoholater har betydning i organisk syntese.