Azoforbindelser, gule til røde organiske forbindelser som kan fremstilles ved reduksjon av nitroforbindelser i alkalisk miljø eller ved reaksjon mellom diazoniumforbindelser og aromatiske aminer eller fenoler. Den sistnevnte prosessen gir de teknisk meget viktige azofargestoffene. Azoforbindelsene inneholder alltid to hydrokarbongrupper (vanligvis aromatiske) som er forbundet ved hjelp av to nitrogenatomer. Azobenzen, en enkel representant for disse forbindelsene, har strukturen C6H5–N=N–C6H5. Hydrokarbongruppene kan være enkle som i azobenzen eller de kan være knyttet til andre grupper, f.eks. sulfonsyregruppen –SO3H.