Arabisk gummi er det samme som bindemiddelet og stabilisatoren gummi arabicum.