Mutarotasjon, betegnelse for det fenomen at nylagede løsninger av mange sukkerarter i vann forandrer sin optiske dreiningsevne inntil en bestemt endeverdi (likevektsvinkelen) er nådd. Samtidig forandres også andre av løsningens egenskaper, f.eks. lysbrytning og volum. Årsaken til mutarotasjon er at sukkerartene opptrer i isomere (se isomeri) modifikasjoner, som er stabile i krystallisert tilstand, men ved løsning i vann delvis omleires i hverandre. Således viser den alminnelige krystallinske modifikasjon av druesukker (α-D-glukose) straks den løses en spesifikk dreiningsevne på +112°, som i løpet av noen timer synker til +52°. En annen modifikasjon (β-D-glukose) viser begynnelsesdreining +19°, men når den samme endeverdi. I en løsning som har stått en tid er derfor begge modifikasjoner til stede i likevekt med hverandre.