organisk kjemi

Organisk kjemi er et fagområde innen kjemi som omhandler de aller fleste kjemiske forbindelser der karbon inngår, de såkalte organiske forbindelsene.

Faktaboks

Uttale
orgˈanisk kjemˈi

Noen enkle karbonforbindelser, som karbonoksider, karbonater, karbider og lignende, blir regnet som uorganiske forbindelser.

Historikk

Frem til begynnelsen av 1800-tallet ble organisk kjemi definert som den delen av kjemien som omfattet forbindelser som forekommer i levende organismer (planter, dyr, mennesker). Man mente at slike forbindelser var i besittelse av en særlig «livskraft».

Da man etter hvert ble i stand til å fremstille organiske forbindelser fra uorganiske i laboratoriene, ble teorien om livskraften forkastet. Da ble det vanlig å oppfatte organisk kjemi som karbonforbindelsenes kjemi, uansett om forbindelsene forekom i naturen eller ikke.

Antallet kjente og veldefinerte organiske forbindelser er over ti millioner. Hvert år fremstilles og oppdages det 300 000 nye. Det store antallet organiske forbindelser som eksisterer, skyldes bindingsegenskapene til karbonatomene, som lett danner kjeder og ringer.

Se for øvrig kjemi.

Smelte– og kokepunkt til noen organiske forbindelser i ° C

Forbindelse Smeltepunkt Kokepunkt
Acetylen –80,81 –84,0
Anilin –6,2 182
Anisol –37,3 155,5
Benzen 5,5 80,1
1-butanol –90,0 118
Butylamin –50,0 78
Dietyleter –116,3 34,5
Dimetylamin –96,0 7
Eddiksyre 16,7 118
Etan –171,4 –88,0
Etanol –117,3 78,5
Etylamin –80,0 19
Etylen –169,0 –105,0
Fenol 43 183
Isobuten –140,0 –6,9
Isosmørsyre –47,0 154
Kapronsyre –3,4 205
Karbontetraklorid –23,0 77
Kloroform –63,5 61
Maursyre 8,4 101
Metan –182,5 –164,0
Metanol –97,8 64,8
Metylamin –93,5 –6,3
n-butan –135,0 –0,5
n-heksan –95-100 69
n-heptan –91,0 98
Oktan –57,0 126
Pentan –129,7 36,1
Propan –189,7 –42,0
1–propanol –127,0 97,2
2–propanol –88,5 82,4
Propionsyre –21,5 141,1
Propylen –185,2 –48,0
Salicylsyre 159 211
Smørsyre –7,9 163
Sykloheksanol 23–25 161
Sykloheksylamin –17,7 134,5
Syklopentan –94,4 49
Trikloretylen –84,8 87
Trimetylamin –117,1 3
Urea 133 2
Valeriansyre –34,5 185
Vinylklorid –153,8 13,9

1 Sublimerer

2 Dekomponerer

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg