Cannabinol er en gruppe kjemiske forbindelser som er de virksomme stoffene i cannabis. Det mest aktive av dem er delta-9-transtetrahydrocannabinol.