Genève-nomenklaturen, navn på den rasjonelle betegnelsesmåte for organisk-kjemiske forbindelser, som ble utarbeidet av en internasjonal kjemikerkongress i Genève 1892. Genève-nomenklaturen er senere blitt bearbeidet og supplert, især i regi av den Internasjonale union for ren og anvendt kjemi (IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry).