Sulfatering, kjemisk reaksjon hvor svovelsyre reagerer med alkoholgrupper eller dobbeltbindinger i organiske stoffer og gir sure sulfater: R–O–SO3H, hvor R står for en alkyl- eller arylgruppe. Salter av disse, f.eks. R–O–SO3Na, er meget gode overflateaktive stoffer og emulgeringsmidler og har betydelig anvendelse som syntetiske vaskemidler.