Alkoholradikal er den delen av et alkoholmolekyl som er bundet til hydroksylgruppen OH; kalles vanligvis alkyl.