Forsåpning, alkalisk spalting av estere til alkohol og syre (i form av salt). Prosessen kan med eddiksyreetylester som eksempel skrives slik: CH3COOC2H5 + NaOH → C2H5OH + CH3COONa. Betegnelsen forsåpning kommer av at det ved spaltingen av fett (som er de høyere fettsyrenes glyserolestere) med alkali, oppstår alkalisalter av fettsyrene; de egentlige såper. Noe løsere brukes ordet forsåpning om andre spaltinger av estere, f.eks. syrekatalysert hydrolyse og videre ved andre hydrolytiske spaltinger i den organiske kjemi.