Malingsfjerner, middel til fjerning av gamle malingstrøk. Inneholder gjerne organiske løsemidler (bl.a. metylenklorid) som sveller malingen sterkt, el. basiske stoffer (f.eks. lut) som angriper mange malingstyper kjemisk.