Tautomeri er et fenomen i organisk kjemi som består i at enkelte kjemiske forbindelser foreligger som en likevektsblanding av to isomere former som spontant kan gå over i hverandre. Forskjellen mellom de tautomere formene består hovedsakelig i ulik plassering av et hydrogenatom.