Prosess generelt

Prosess betyr forløp, utvikling eller naturlig utvikling gjennom flere stadier. . Hele artikkelen

Ny artikkel