Herredsskriver, (av herred), tidligere juridisk embetsmann i landdistrikt som utførte visse dommerforretninger, særlig på tinglysingsvesenets område (sml. byskriver).