Lagdommer, rettskyndig dommer i en lagmannsrett. Etter domstolloven av 13. august 1915 nr. 5 § 10 skal retten ha så mange lagdommere som til enhver tid er bestemt. Lagdommere må ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap og være fylt 25 år, jf. domstollovens § 54. Faste lagdommere er embetsmenn.