Kassasjonsdomstol, domstol som bare har adgang til å prøve en underordnet domstols avgjørelser for så vidt angår rettsanvendelsen og saksbehandlingen. Ordinært kan en kassasjonsdomstol ikke avsi ny dom om selve saksforholdet, dvs. realiteten. Dersom den mener at den underordnede domstol har lagt til grunn uriktige rettsregler eller at det foreligger feil ved saksbehandlingen, kan den som regel bare oppheve, kassere, den påankede avgjørelse og henvise saken til ny behandling ved underordnet domstol. Ellers blir den påankede avgjørelse stadfestet.

I flere land, f.eks. Belgia, Frankrike og Nederland, er den høyeste domstol en kassasjonsdomstol. I Norge er Høyesterett ingen kassasjonsdomstol, selv om dens kompetanse i straffesaker er begrenset ved at den ikke kan prøve den underordnede domstols avgjørelse av skyldspørsmålets bevismessige side, f.eks. om domfelte faktisk har begått den handling han er dømt for. I sivile saker kan Høyesterett prøve alle sider ved den underordnede domstols avgjørelse.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.