kassasjonsdomstol

Artikkelstart

Kassasjonsdomstol er en domstol som bare har adgang til å prøve en underordnet domstols avgjørelser for så vidt angår rettsanvendelsen og saksbehandlingen. Ordinært kan en kassasjonsdomstol ikke avsi ny dom om selve saksforholdet, det vil si realiteten. Dersom den mener at den underordnede domstol har lagt til grunn uriktige rettsregler eller at det foreligger feil ved saksbehandlingen, kan den som regel bare oppheve, kassere, den påankede avgjørelse og henvise saken til ny behandling ved underordnet domstol. Ellers blir den påankede avgjørelse stadfestet.

Faktaboks

Uttale
kassasjˈonsdomstol

I flere land, for eksempel Belgia, Frankrike og Nederland, er den høyeste domstol en kassasjonsdomstol. I Norge er Høyesterett ingen kassasjonsdomstol, selv om dens kompetanse i straffesaker er begrenset ved at den ikke kan prøve den underordnede domstols avgjørelse av skyldspørsmålets bevismessige side, for eksempel om domfelte faktisk har begått den handling han er dømt for. I sivile saker kan Høyesterett prøve alle sider ved den underordnede domstols avgjørelse.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg