Rettsskriver er en eldre tittel ved noen domstoler. Leder av administrasjonen ved noen av lagmannsrettene hadde tidligere denne tittelen. Også i Høyesterett var det rettsskrivere. Første rettsskriver var her leder for administrasjonen, med tittel justissekretær. Nå er tittelen direktør.