Beslutning, i vid forstand enhver avgjørelse som treffes av en domstol. I snevrere forstand såkalt simpel belsutning, dvs. en avgjørelse som verken er kjennelse eller dom.