Underrett, betegnelse som i blant benyttes om den ordinære førsteinstans i rettssaker, tingrett.