I prosessen det forhold at én og samme sak omfatter flere mellomværender. Som alminnelig betingelse for kumulasjon i sivilprosessen gjelder at søksmålet kan behandles for samme rett og i samme prosessformer. Man sondrer mellom objektiv og subjektiv kumulasjon. Objektiv kumulasjon foreligger når saksøkeren i én og samme sak gjør gjeldende flere krav mot samme saksøkte, jf. tvisteloven av 17. juni 2005 § 15-1. Subjektiv kumulasjon foreligger når det er flere parter enn to i én sak. Det gjelder enkelte særregler som begrenser adgangen til subjektiv kumulasjon, jf. § 15-2.

I straffeprosessen kan forfølgning mot samme person for flere straffbare handlinger eller mot flere personer som medskyldige i samme handling, forenes i én sak. Forfølgning av flere straffbare handlinger kan også ellers kumuleres såfremt retten samtykker i det, jf. straffeprosessloven av 22. mai 1981 § 13.

Regelen i straffesaker var tidligere at forfølgningen normalt skulle forenes i én sak. Det ledet til at ferdig etterforskede forhold ble liggende uten å bli pådømt i påvente av etterforskning av nyere forhold. Regelen ble derfor myket opp ved en lovendring i 2000.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.