Overrettssakfører, før 1965 sakfører (nå advokat) som hadde rett til å føre saker for alle andre domstoler enn Høyesterett.