rettskraft

Artikkelstart

Rettskraft, den bindende virkning en rettsavgjørelse har for det saksforhold saken gjelder.

Sivile saker

En dom i en sivil sak har formell rettskraft når det ikke er adgang til å angripe den ved anke eller begjæring om oppfriskning. Dommen sies da å være endelig eller upåankelig. Selv om saken er avgjort ved rettskraftig dom, kan den under visse vilkår kreves gjenopptatt. Normalt kan en dom ikke kreves fullbyrdet før den er blitt rettskraftig, jf. reglene i tvangsfullbyrdelsesloven § 4-12. At dommen har materiell rettskraft, vil si at den er bindende for partene slik at de ikke kan reise nytt søksmål om det samme krav. Retten skal i så fall avvise det nye søksmålet.

Straffesaker

Dom i en straffesak har også formell rettskraft når den ikke lenger kan angripes ved de ordinære rettsmidler. Først når en fellende dom er blitt rettskraftig, kan den fullbyrdes. Når det foreligger en rettskraftig dom, kan det offentlige ikke reise ny straffesak om samme forhold.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg