Sluttinnlegg, (jur.), innlegg som partene i en sivil sak normalt skal sende inn til retten innen avslutningen av saksforberedelsen, dvs. innen to uker før hovedforhandlingen begynner. Sluttinnlegget skal kort angi den påstand, de påstandsgrunnlag og de rettsregler som påberopes, og de bevis parten vil føre. Sluttinnlegg var en nyskapning med tvisteloven av 17. juni 2005, jf. lovens § 9-10. I saker som behandles etter reglene om småkravprosess, samt i straffeprosessen, inngis ikke sluttinnlegg.