Sakkyndig uttalelse, skriftlig eller muntlig utsagn fra person som er blitt særskilt oppnevnt til å uttale seg i kraft av sin faglige kompetanse. Forvaltningsorganer, forsikringsselskaper og domstolene oppnevner ofte sakkyndige blant annet i saker som gjelder pasienter, men også i andre saker. Formålet er å få klarlagt hva som har skjedd og å få vurderinger i forbindelse med det. Uttalelsene avgis vanligvis ut fra et mer konkret utformet mandat. Se sakkyndige.