En prejudisiell avgjørelse i en rettssak er en avklaring av et rettsspørsmål som foretas før den endelige avgjørelsen i saken. Når denne avklaringen er gjort, har domstolen skaffet seg grunnlag for å avgjøre sakens hovedproblemstilling.

Et eksempel kan være at en person reiser sak mot kommunen om erstatning for et feilaktig forvaltningsvedtak. Da må retten først ta stilling til om forvaltningsvedtaket rent faktisk er gyldig eller ikke. Dette er en prejudisiell avgjørelse. Hvis retten i den prejudisielle avgjørelsen kommer til at vedtaket er ugyldig, bruker dommerne dette som grunnlag for en avgjørelse i selve saken om erstatning til den berørte parten.

Tvisteloven

Etter tvisteloven § 19-15 vil det ha betydning for en doms rettskraft om en avgjørelse var prejudisiell eller ikke, altså hvorvidt avgjørelsen av rettsspørsmålet skal legges til grunn uten ny vurdering i en senere sak mellom samme parter om samme rettsforhold. En prejudisiell avgjørelse har ikke rettskraft, jf. forarbeidene til tvisteloven, Ot.prp. nr. 51 (2004-2005) s. 440-441.

EU-/EØS-retten

I tvilsspørsmål i forholdet mellom EU-rett og medlemslandenes rett er det vanlig at den nasjonale domstolen ber EU-domstolen om en uttalelse av hvordan EU-retten skal tolkes. Uttalelsen vil da fungere som en prejudisiell avklaring, som den nasjonale domstolen kan bruke til å avgjøre en rettslig tvist.

Det er bare nasjonale domstoler som kan be EU-domstolen om slike uttalelser, og EU-domstolens tolkning av spørsmålet vil fungere som presedens for lignende forhold i andre EU-medlemsland.

For EFTA-medlemsland, som Norge er via EØS-avtalen, fungerer EFTA-domstolen på tilsvarende måte, slik at norske domstoler kan be om en prejudisiell uttalelse når det er behov for avklaring av EØS-rettslige spørsmål.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Kåre Lilleholt, «Knophs oversikt over Norges rett», 13. utgave 2009 – ISBN 978-82-15-01406-7

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg