hovedforhandling

Artikkelstart

Hovedforhandling, rettsmøte til behandling av en rettssak. Hovedforhandlingen finner sted for den domstol som skal dømme i saken etter at saksforberedelsen er avsluttet. Hovedforhandlingen er muntlig og foregår som regel for åpne dører.

Det holdes hovedforhandling både i straffesaker og sivile saker. De nærmere regler for hovedforhandling i straffesaker for tingrett fins i straffeprosessloven av 22. mai 1981 kapittel 22. Ved hovedforhandling i tingretten i straffesaker blir retten satt med en fagdommer og to meddommere (lekdommere). Hvis saken gjelder et lovbrudd med en strafferamme på inntil et år, kan man unnlate å bruke meddommere. Forhandlingen begynner med opplesning av tiltalebeslutningen. Deretter får aktor ordet til innledningsforedrag, og forsvareren kan så få ordet til korte bemerkninger. Deretter følger bevisførsel først fra aktors og så fra forsvarerens side. Bevisførselen omfatter blant annet avhør av tiltalte og vitner. Hovedforhandlingen avsluttes med at aktor og forsvarer begge får ordet til to avsluttende innlegg, ofte kalt prosedyre.

Bestemmelser om hovedforhandling i sivile saker står i tvisteloven av 17. juni 2005 kapittel 9 III, jf. § 10-3 om muntlig sluttbehandling i saker som føres etter reglene om småkravsprosess. Om hovedforhandling i sivile saker, se for øvrig sivilprosess.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg