Påkjære, tidligere betegnelse for å innbringe en rettsavgjørelse for en høyere instans når det korrekte rettsmiddel ikke var anke. Se kjæremål. Fra 1. januar 2008 ble terminologien endret i forbindelse med at anke nå brukes som betegnelse både på det som tidligere het kjæremål, og det som tidligere het anke. På samme måte brukes nå verbet anke både om det som tidligere ble kalt å anke, og det som tidligere ble kalt å påkjære. Se anke.