likhet for loven

Likhet for loven er et prinsipp som går ut på at lover skal gjelde likt for alle, og at alle har krav på samme behandling av offentlige myndigheter og av domstolene. Likhet for loven er en av menneskerettighetene.

  • FNs verdenserklæring om menneskerettigheter av 10. desember 1948 omhandler likhet for loven i artikkel 7. Menneskerettighetserklæringen er ikke juridisk bindende for statene.
  • FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter slår i artikkel 26 fast at alle er like for loven og har rett til lik beskyttelse av loven uten noen form for forskjellsbehandling.
  • Likhet for loven inngår også i forbudet mot diskriminering i Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 14.

Mange land har i lovs form slått fast at det gjelder likhet for loven. I USA har forbundsforfatningens prinsipp om likhet for loven (equal protection of the laws) i tiden etter andre verdenskrig vært grunnlaget for en rekke viktige domstolsavgjørelser om likestilling for den afroamerikanske befolkningen. Det var denne bestemmelsen som USAs høyesterett bygde på i den berømte dommen fra 1954 som erklærte raseskille i skolene forfatningsstridig.

Norge

Grunnloven hadde inntil 2014 ingen alminnelig bestemmelse som fastslo likhetsprinsippet, men enkelte av dens bestemmelser i den alminnelige del kunne sees som enkeltutslag av dette, og prinsippet var i praksis anerkjent både av lovgivningsmakten og av de offentlige myndigheter. Ved lov av 21. mai 1999 nummer 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) fikk blant annet FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon lovs status i Norge. Under den store grunnlovsreformen 14. mai 2014 ble setningen «Alle er like for loven» tatt inn som nytt første avsnitt i Grunnlovens § 98.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg